Stručni nadzor

  • savjetovanje pri odabiru lokacije
  • preporuka pri odabiru materijala
  • projektantski i stručni nadzor