Projektna dokumentacija

  • arhitektonski projekti za ishođenje odgovarajućih dozvola za gradnju
  • troškovnik za građenje i/ili za odobrenje kredita banaka
  • projekt vodovoda i kanalizacije
  • projekt fizike zgrade
  • projekt zaštite od požara i zaštite na radu
  • statički proračun
  • projekt elektroinstalacija
  • strojarski projekt