O nama

Tvrtka „Gras“ d.o.o. osnovana je u srpnju 1999. godine na temeljima dugogodišnjeg rada i ranijeg iskustva u poslovima projektiranja i nadzora.

Samostalno i u suradnji s našim partnerima u mogućnosti smo izraditi cjelokupnu projektnu dokumentaciju za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola.

 

Naš stručni tim čine:

direktor Mladen Breški, ovlašteni arhitekt sa dugogodišnjim iskustvom u projektiranju

Iva Breški, ovlaštena inženjerka građevine

Vesna Samsa, dipl. ing. arh

Perica Tršinski, građ. teh.

Marija Skočir, dipl.ing.arh.

 

i suradnici:

Andreja Sarić, mag. ing. des., vlasnik ID Interior Design d.o.o. - dizajn interijera

Ivan Vidošević, dipl. ing. geoteh., stručni suradnik za geotehniku i 3D vizualizacije